Si estàs en el món dels esdeveniments segur que has fet gamificació més d’una vegada, inventant una nova manera de fer relacions amb el teu públic. Ara, a més a més, tens les noves tecnologies per a augmentar-ne els resultats per al públic, per a les marques i per als organitzadors.

Tot seguit t’expliquem el nostre punt de vista, casos reals i idees realitzables de gaming en els esdeveniments.

 

Gamificació és un concepte molt ampli, que abans de posar-se de moda moltes organitzacions OPC’s i organitzadors d’esdeveniments havíem dut a terme sense posar-li un nom de moda.

Una definció ràpida de gamificar seria: transformar en un joc una activitat que en un principi no ho era. I un joc és és una activitat física o mental que té com principal fi la diversió o l’entreteniment de qui l’executa (definició parcial de la Wikipedia).

Així doncs, en un congrés, en una fira comercial, en un festival musical o en una trobada empresarial, gamificar és buscar l’entreteniment dels nostres assistents alhora que aporti uns resultats positius per al màxim d’actors i entitats del mateix esdeveniment.

El sentit de la gamificació és doble:

  1. Per una part la el record de les marques que han participat al joc és molt més potent i durador per els assistents i participants del joc, per tant les marques implicades obtenen una major visibilitat i un augment de imatge de marca.
  2. Els assistents obtenen més gaudi durant les experiències de gaming, i com bé sabem els que estem en el sector dels esdeveniments, una vivència personal és l’empremta de l’esdeveniment que quedarà en cada un dels assistents, ponents, expositors i artistes que n’han format part.

Les noves tecnologies, i sobretot els mòbils i les apps, són eines que fàcilment permeten fer diferents jocs, aptes per molts sectors i per a diferents perfils d’assistents. Tot seguit us n’expliquem alguns.

Quiz + premi

Fer un “quiz”, o un joc de pregunta amb multiresposta amb la finalitat d’obtenir un premi, és una idea fàcil de portar a terme i que pot funcionar molt bé per a públic jove que té, de bon inici, una bona predisposició a jugar i que un senzill premi el pot motivar.

Els premis no cal que siguin molt valuosos, a vegades amb petits elements de merchandising, com els pins que va fer d’Android durant MWC2016, o el simple prestigi del ranking entre jugadors pot ser prou motivador per entrar al joc.

Recorregut amb QR

Una altra idea és omplir el recinte de l’esdeveniment amb codis QR els quals “destapen” una sorpresa, un regal, un descompte, una prova o un què motivador que faci buscar el següent.

Els jocs d’aquest estil poden ser una dinàmica de joc amb un mateix o una competició en grup.  

Aquesta gamificació dóna bons resultats tant en ambients festius com en ambient de negocis, provoca que els assistents es moguin en el recinte, visitin estands i estiguin atents.

Recorregut amb Beacons

Una opció una mica més elaborada i amb una mica més d’infraestrucura tècnica és posicionar Beacons a diferents llocs del recinte, per tal que els assistents rebin missatges en el seu mòbil en cas de trobar-se prop d’un beacon.

Aquesta proposta pot ser molt potent si la informació que obtenen els usuaris en passar prop d’un beacon és de valor.

Ja comentàvem en altres post que els missatges push són una eina de marketing molt potent.

La feina de l’organitzador i de cada marca serà trobar el missatge i aprofitar la ubicació i proximitat del assistent a fer una acció concreta.

Aquest opció la veiem més quan els assistents són més passius i per esdeveniments amb moltes marques, on fer-se veure per a nou públic és difícil per la magnitud de la fira o perquè grans marques acaparen més atenció que les petites marques.

Proporcionar el valor d’aquest gaming a algunes de les marques i no pas a totes és la millor estratègia per aplicar aquesta combinació amb un resultat positiu per l’assistent, limitant els inputs, i proporcionar diferenciació als estands.

En fi, com veieu, el món del gaming i els esdeveniments entren en sinèrgia fàcilment, i més si el vostre esdeveniment ja disposa d’una app per per lligar l’esdeveniment presencial amb l’esdeveniment digital.

La marca Suitevent, està incorporant noves funcions de gaming a les seves apps per festivals i a les apps per congressos. Si vols més informació o fer una aportació, estem a la vostra disposició per servir-vos.