Moltes vegades no som conscients de la importància que té Internet (i/o del WiFi per extensió) en la nostra vida diària. En el sector dels esdeveniments, aquest punt és un element a tenir en compte ja que, depenent del tipus de congrés, la gran majoria dels assistents poden provenir de diferents països i requerir una bona connexió a Internet per fer networking, consultar informació a través de l’app oficial o simplement gaudir de l’esdeveniment.

Aquest detall també influeix la manera com es desenvolupa l’aplicació de l’esdeveniment en qüestió. Aquesta ha d’estar preparada per a ser operativa al 100% amb accés a Internet i el més funcional possible quan l’usuari no tingui connexió.

 

En un primer moment pot semblar molt trivial i fins i tot extra proveir d’aquest tipus de servei als assistents d’un esdeveniment (ja sigui de negocis, un congrés o un festival musical).

Però en un món cada cop més connectat, a vegades tan dependent d’Internet, descuidar aquest aspecte pot arribar a ser contraproduent i fins i tot arribar a causar descontent entre el públic.

En definitiva és un punt que, sens dubte, millorarà l’experiència de l’assistent a l’esdeveniment. En aquest cas l’app també juga un paper important ja que, amb una correcta funcionalitat, millorar l’experiència d’usuari.

 

Com es pot aconseguir això? Una bona manera és millorant al màxim l’aplicació oficial de l’esdeveniment. És a dir, fent-la el més funcional i útil en qualsevol escenari possible. I per aconseguir això, cal pensar prèviament en quin format es desenvoluparà l’app.

Hi ha diferents maneres de fer-ho: una aplicació mòbil pot ser nativa o web app. És per això que s’ha de ponderar, inicialment, en quin format desenvolupar l’aplicació en qüestió.

A grans línies, una web app, sense connexió a internet, no mostrarà el contingut i/o les seves funcionalitats estaran molt limitades. Una app nativa, per contra, tindrà la majoria de les seves funcionalitats operatives (lògicament, quedaran desactivades les opcions que obligatòriament requereixen Internet com són xats, enquestes en directe, notificacions push i accessos a mapes, principalment) i només requerirà connexió la primera vegada (descàrrega inicial).

Cal remarcar però, que perquè es produeixi aquest funcionament desitjat, l’app nativa haurà d’estar correctament desenvolupada. Aconseguir aquesta bona performance offline requereix una feina prèvia a nivell de programació.

 

Però què és una app nativa? Una app nativa és una aplicació desenvolupada utilitzant el llenguatge propi i concret d’una plataforma. Per exemple, Objective-C o Swift pels dispositius Apple i Java pels Androids. A més a més, són apps pensades per a un dispositiu en concret i s’hi instal·len directament, normalment de stores com l’App Store o Google Play.

Els principals avantatges d’una App Nativa són:

 • En general, ja que treballen amb característiques integrades del dispositiu, donen una millor resposta i funcionen més ràpid que la resta.
 • Ja que per a la seva publicació requereixen l’aprovació de les stores, l’usuari té la certesa i la fiabilitat de que aquestes aplicacions són segures.
 • A nivell de programació, són més pràctiques per als desenvolupadors ja que disposen d’eines per crear l’app amb molta més facilitat.

Les Web Apps per la seva banda, són aplicacions desenvolupades utilitzant codi web i similars a una pàgina web però més interactives i, a l’ús, similars a una aplicació per a dispositius mòbils. S’hi accedeix a través del navegador del dispositiu.

Les principals avantatges d’una Web App són:

 • Són molt més fàcils de mantenir ja que el seu codi base és comú a múltiples plataformes mòbils.
 • Són fàcilment compatibles amb qualsevol dispositiu antic.
 • Poden ser publicades en qualsevol moment i forma ja que no és necessari que siguin aprovades per cap store.
 • Els usuaris no han de descarregar-se actualitzacions.

Per contra, i com a principal inconvenient, només poden accedir a limitades funcionalitats del dispositiu. Ja que suporten diversos navegadors mòbil, a nivell de programació farà que sigui més costós desenvolupar aquestes compatibilitats i mantenir-les. Pel mateix motiu, fer un seguiment dels patrons d’ús per part dels usuaris i donar-los suport, serà difícil.

Moltes vegades pot ser difícil per a un usuari descobrir la vostra app ja que, en la majoria dels casos, no es troba llistada a cap store. Relacionat amb això, ja que no hi ha cap entitat que revisi les apps, la seva fiabilitat i seguretat no està garantida.

 

Els punts que cal tenir en compte a l’hora de decidir-se entre el desenvolupament d’una app nativa i una web app haurien de ser els següents:

 • com és d’important per a vosaltres la rapidesa i performance de l’app
 • si voleu que la vostra app inclogui característiques pròpies del dispositiu
 • si voleu que la vostra app tingui accés a Internet
 • si voleu que la vostra app sigui compatible amb múltiples plataformes mòbils i dispositius (i quants)
 • el pressupost que disposeu i el cost previst de desenvolupar l’app

Si voleu llegir més informació sobre aquest tema, feu-li un cop d’ull a l’article que vam escriure precisament sobre aquest tema: Apps natives o web apps?