Gestionar tots el continguts de text i imatges de cada esdeveniment és una feina laboriosa i important. Gestionar-la de forma eficient és un punt clau a tenir en compte.

Amb l’aparició de nous canals digitals (webs, apps, xarxes socials, slideshare i d’altres) la gestió dels continguts augmenta, i els canvis de programació habituals incrementen la feina.

Has pensat com pots millorar tota aquesta gestió?

En el següent post t’expliquem quines eines existeixen i les diferents formes de fer-ho segons volum d’informació.

Avui en dia tot el contingut d’un esdeveniment es digitalitza, ja sigui per fer-ne difusió prèviament, com seria la part web, com per fer-ne ús durant l’esdeveniment com seria en una app.

Tant les webs com les apps poden disposar de gestors de continguts (CMS: Content Management System), i és aquí un punt fort o dèbil segons opció tecnològica.

Existeixen webs fantàstiques i precioses que tenen gestors de continguts farragosos, complicats i gens eficients. Això provoca que la web sigui “estàtica”, que no es canviï gairebé cap contingut o que costi molt d’esforç mantenir-los actualitzats.

Els gestors de continguts es desenvolupen paral·lelament quan es desenvolupa una web. Per aquest motiu, les webs fetes a mida poden disposar d’un gestor de continguts també a mida, que es pot adequar a les necessitats i funcions que necessita un esdeveniment.

Les apps per esdeveniments disposen també d’un gestor de continguts que, a part de les funcions bàsiques d’introduir i modificar el contingut, s’utilitzarà per gestionar les funcions exclusives de les apps com són l’enviament de missatges push, l’enviament de preguntes a l’audiència en directe i la recepció de les resposta, entre d’altres.

Gran part del contingut digital d’un esdeveniment s’ha de compartir i publicar a diferents plataformes: el programa de gestió del mateix esdeveniment, la web, l’app, els proveïdors, gestors d’entrades, etc.

La funció de compartir, exportar o importar aquests continguts entre plataformes es pot fer a través de la integració de dades.

La programació darrera les integracions de dades no és un assumpte trivial, ni estàndard. Per tant, a cada cas cal estudiar i desenvolupar una integració de dades adient.

Disposar de les plataformes integrades és una bona inversió, que segurament es recuperarà de forma ràpida i permetrà destinar hores de feina per fer nous esdeveniments, enlloc d’entrar i gestionar continguts.

Tenir un gestor de continguts específic per la web, i un altre per l’app és d’allò més comú en sector dels esdeveniments. La curta durada de cada plataforma fa que intentem reduir al màxim la inversió. Aquesta solució és normal i també és una manera correcta de funcionar, sobretot si es disposa de gestors de continguts amens que siguin fàcils d’utilitzar, que disposin d’eines d’edició com de “tallar i enganxar” respectant formats, negretes i links, etc.

Com ja hem dit les funcions exclusives de cada plataforma faran que certes funcionalitats siguin sempre independents, i es duguin a terme amb el seu propi CMS. Estem pensant, per exemple, en els gestors de continguts de les apps per esdeveniments.

Funcions com l’enviament de push es faran exclusivament des del gestor de continguts de l’app. La recepció de respostes de l’audiència en preguntes en directe que es responen a través de l’app, o les preguntes i formularis omplerts pels assistents, així com la gestió de les eines de networking de les apps es concentraran en el CMS de l’app, i serà aquest CMS el que ens doni la flexibilitat de veure bé les dades, observar-les, gestionar-les, etc.

Per concloure, crec que a l’hora d’adquirir una plataforma digital, o un canal de comunicació digital cal tenir en compte les eines que disposa per a gestionar el contingut que la farà útil. Una plataforma amb un bon CMS és vital per a fer-ne un ús eficaç i eficient.

Per tant, potser a partir d’ara cal demanar al nostre proveïdor de webs i d’apps que ens mostri la part del darrera d’allò que comprem.

Si tens preguntes, aportacions o quelcom a dir, tens el canal obert amb nosaltres.

Salut!